All in Redaktørens Hjørne

SISTE NYTT fra kreftforskningen som gir nytt håp!

Visste du at fordi kreftceller vokser raskt og trenger næring og oksygen, men samtidig ikke har nok blodårer som frakter det til dem, så er de i en konstant stress-tilstand? Når celler er stressede aktiveres en signalvei inne i cellene for å takle stresset. Kreftcellene vil kapre signalveiene til friske celler for å takle stresset som oppstår når de vokser så raskt. Heldigvis har professor Fahri Saatcioglu og hans internasjonale team funnet en måte å blokkere denne «kapringen» på, og det positive resultatet er at kreftcellene ikke lenger klarer seg.