Si JA TAKK til godfølelse – og «skru på» lykkehormonet!

Si JA TAKK til godfølelse – og «skru på» lykkehormonet!

Å gi en «oxytocin-klem» er et kjent begrep hjemme hos meg. Ofte kan det være godt med en stress-ned-klem, både for deg og den/de du bryr deg om!

Kroppskontakt er viktig for at vi mennesker skal overleve og holde oss friske. Spesielt viktig er det at små barn opplever berøring, men også når vi blir eldre er det en rekke helsefordeler knyttet til fysisk berøring. Og flere forskningsstudier viser at nettopp fysisk kontakt, kyssing og klemming er en super måte å stresse ned på.

“Når vi berører hverandre, utskilles oxytocin, som er et eget omsorgshormon som gjør at vi blir mindre aggressive, mer avslappede og mindre kritiske.”

Forskningen viser at par som klemmer og kysser hverandre har et lavere stressnivå. Disse parene beskriver også sine forhold som gode og trygge. Forskerne fant ut at par som hadde mye fysisk kontakt, hadde mindre av stresshormonene kortisol og adrenalin, enn de som hadde liten eller ingen fysisk kontakt. Parene som hadde mye kroppskontakt, var også i bedre humør, og særlig de som opplevde utfordringer på jobben, opplevde at kroppskontakt dempet det negative stresset. Kroppskontakt er altså ikke bare behagelig, det er også veldig sunt! 

Grunnen til at kyss, klapp og klem reduserer stress og øker godfølelsen, er at fysisk berøring fører til at hjertet slår roligere og at produksjonen av stresshormoner går ned, og det igjen roer hele kroppen. I tillegg er det slik at når vi berører hverandre, utskilles også oxytocin, som er et eget omsorgshormon som gjør at vi blir mindre aggressive, mer avslappede og mindre kritiske. Ved å stimulere hormonet skapes en motvekt til stressystemet i kroppen og i tillegg lindres smerter, mage- og søvnproblemer kan reduseres og blodtrykket kan senkes. 

Når vi nyter noe, utsondres altså hormonet oxytocin, som også populært kalles for ”lykkehormonet” eller "tillitshormonet" – og det gir oss raskt en godfølelse i både kropp og sinn. Hormonet utvikles i hypofysen i hjernen og formidler impulser mellom hjernecellene dine. Dette forsterker følelsen av velvære, og positive opplevelser kan faktisk få dobbelt så sterk effekt!

Forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har funnet en vitenskapelig dokumentert metode som frigjør oxytocin i kroppen, og dette brukes også i behandlingen av personer som har opplevd stor sorg. Teknikken er å utføre langsomme berøringer og sirkulerende bevegelser under lett trykk. Den myke og bestemte berøringen aktiverer reseptorer som igjen frigjør oxytocin, som bidrar til avslapning og velværefølelse. Det er dette hormonet som blant annet utskilles hos kvinner som ammer.

Som en av verdens ledende oxytocinforskere har professor Kerstin Uvnäs Moberg gjennom mangeårig forskning funnet ut at vanlig berøring og kjærtegn er den enkleste måten å frigjøre oxytocin på. Resultatene fra forskningen hennes viser at vanlig berøring og kjærtegn virker svært beroligende og stressdempende.

Denne LIVSLYST-øvelsen, som er basert på disse forskningsresultatene, vil derfor raskt gi deg en godfølelse og hjelpe kroppen din å stresse ned, i en kanskje ellers så hektisk hverdag. Og jeg vil anbefale deg å gjøre det på denne måten:

Stryk hverandre, med et nokså sterkt og bestemt trykk, i sirkulerende bevegelser på ryggen i to minutter for å få mest mulig effekt. Er du alene kan du stryke deg selv på lårene i sirkulerende bevegelser, men husk: For at øvelsen skal gi full effekt, så er du nødt til å legge nok trykk på  - så gjør dette ved å bruke området i håndflatene, rett under der fingrene starter (tilsvarende tåballene i føttene), eller ved å bruke håndbakene. Er dere to, så kan dere også gi hverandre en stor bamseklem - og gjøre de sirkulerende bevegelsene på hverandres rygg.

“Hjernefunksjoner som regulerer hukommelsen, følelser, og sinnsstemninger, blir direkte påvirket av negative ord.”

Gode grunner til å si mer JA i/til livet: I Psycohlogy Today-artikkelen ”Words Can Change Your Brain” fra 2012, forklarer forskerne Mark Waldman og Andrew Newberg at bare ved å se ordet ”NEI” i mindre enn ett sekund, så vil stresshormoner og signalstoffer frigis umiddelbart. Effekten av dette vil igjen påvirke vår logiske tenkning, fornuft, språkprosessering og kommunikasjon.

Forskerne viste også at personer som var svært engstelige eller deprimerte, følte seg umiddelbart verre etter at de hadde lest en liste med negative ord. Årsaken fant de ved at viktige hjernefunksjoner som regulerer hukommelsen, følelser, og sinnsstemninger, viste seg å bli direkte påvirket av de negative ordene. Så rydd vekk noen negative ting (bilder, bøker osv.) rundt deg, og du vil straks føle deg bedre!

Forskning viser at når leger og terapeuter lærer sine pasienter å snu negative tanker og bekymringer til positive affirmasjoner (et positivt utsagn som repeteres), så forbedrer kommunikasjonen seg, og pasientene får bedre selvkontroll og selvtillit. Men de har også funnet ut at hjernen vår reagerer sterkere på negative enn på positive tanker, så vi må alltid sørge for å ha positive affirmasjoner på lager for hver negative tanke vi har (helst fem til åtte positive tanker for hver negative- eller bekymringstanke), for å motvirke den negative effekten, ”reparere” vårt selvbilde og få godfølelsen tilbake.

Så klem i vei – og si ja, istedenfor nei til hverdagslykken og positive overraskelser som kommer på din livsvei!

Livslyst-oxytocin-klem
Rebekka Nøkling/Redaktør i LivslystMagasinet

Siste nytt fra yogaforskningen

Siste nytt fra yogaforskningen

Tre ting må til for å komme i gang med treningen igjen!

Tre ting må til for å komme i gang med treningen igjen!