Ta vare på dine gode venner og få en bedre helse

Ta vare på dine gode venner og få en bedre helse

Betydningen av vennskap har fram til nå vært et undervurdert tema med tanke på forebygging og behandling av helseplager. Men forskere fra hele verden har nå for alvor begynt å ta hensyn til viktigheten av vennskap og sosiale nettverk, som viser seg å ha en stor betydning for vår helse.
 

Noen av forskerne hevder til og med at det kun er røyking som er verre enn mangel på sosial støtte, når det gjelder risikofaktorer for helsen vår. Det viktigste budskapet i de stadig økende internasjonale vennskapsforskningsstudiene er at gode venner gjør helsen din bedre.

“Vennskapsforskningen gir oss mer innsikt i helseverdien av vennskap.”

En 10-årig australsk studie ble allerede publisert i Journal of Epidemiol Community Health i 2005, og den viste at eldre mennesker som hadde flere venner hadde en stor helsefordel. Det var 22 prosent mindre sannsynlighet for å dø i løpet av studieperioden på ti år, for de som hadde flere gode venner, enn for de med færre venner.

I 2006 publiserte Journal of Clinical Oncology en studie som het Social Networks, Social Support, and Survival After Breast Cancer Diagnosis, hvor nesten 3000 sykepleiere med brystkreft deltok. Resultatet viste at kvinner uten nære venner hadde fire ganger så høy sannsynlighet for å dø av sykdommen, enn kvinner som hadde 10 eller flere venner. Det som var spesielt og oppsiktsvekkende med dette studiet, var at nærheten og mengden av kontakt med en venn ikke ble direkte assosiert med overlevelse. Det som hadde betydning var å vite at vennene dine er «der» for deg. Det vil si at det å ha venner som vil stille opp for deg, var beskyttende i seg selv på grunn av den psykososiale positive effekten. Med andre ord, du trenger ikke å se dine venner hele tiden, noe som i seg selv kan være utfordrende i en hektisk hverdag, og føre til stress. Et godt råd er derfor å prioriterere og pleie de vennskapene du allerede har, der du vet at dere alltid vil stille opp for hverandre når det trengs.

I 2007 publiserte forskere fra Harvard banebrytende resultater i The American Journal of Public Health som viste at sterke sosiale bånd også kan fremme helsen vår. Studien brukte data som var samlet i The Health and Retirement Study fra 1998 til 2004, hvor 16 000 innbyggere i USA, som var over 50 år deltok. En av de mest betydningsfulle funnene var at studien viste at gode sosiale relasjoner forsinket hukommelsestap hos eldre. Forskerne antydet at sosial isolasjon kan være en viktig risikofaktor for kognitiv svikt hos eldre, basert på resultatene som viste at personer som hadde venner hadde 50% mindre hukommelsestap enn de som var sosialt isolert. Studien viste også at de som hadde et sosialt nettverk og følte støtte i sine vennskapsrelasjoner hadde lavere stress. De ble også mer emosjonelt og intellektuelt stimulert, som bedrer nevronkoblinger i hjernen. De samme personene hadde også en bedre vaskulær (blodkar) helse, som forskerne konkluderte med at bidrar til å holde hjernens blodforsyning intakt, noe som også forbedrer hjernens funksjon.

“Sladder og rykter skaper vonde følelser. Ny forskning tyder på at dårlige venner, som forskerne kaller «Frenemies», kan skade helsen din.”

Selv om venner kan gi deg en bedre helse, så er det likevel viktig å skille mellom gode og dårlige vennskapsforhold. Sladder og rykter er noe vi vet kan skape vonde følelser og ny forskning tyder på at dårlig venner, som populært benevnes av forskerne som «Frenemies», også kan skade helsen din. Årsaken til dette er at slike venner vil påføre deg langvarig relasjonsstress, som ikke er bra for kroppen din.

Ifølge en klinisk studie gjennomført ved University of California, Los Angeles og publisert i Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America i januar 2012, fant forskerne at negative sosiale samspill fører til økt betennelse i kroppen. Betennelse er ikke nødvendigvis en dårlig ting – det er en reaksjon fra immunforsvaret som bekjemper infeksjoner og som bidrar til å helbrede fysiske skader. Men dersom det blir for mye av dette, så går det over til å bli en kronisk betennelse, som i sin tur kan gi økt risiko for å få høyt blodtrykk, hjertesykdommer, depresjon, diabetes og kreft. Det er mye som kan stresse oss og gi denne betennelsesreaksjonen, men det er de mellommenneskelige stressfaktorene som ofte er de største stressfaktorene mennesker opplever i hverdagen.

Så istedenfor å bare begynne å spise sunt eller begynne å trene, så er det kanskje like viktig å rydde opp i dine vennskapsbånd? Og husk, selv om du skal ta vare på de gode vennene dine, så er det aldri for sent å knytte nye vennskapsbånd – uansett alder og hvor du er i livet ditt.

Livslyst-klem
Rebekka Nøkling/Redaktør i LivslystMagasinet

SISTE NYTT fra kreftforskningen som gir nytt håp!

SISTE NYTT fra kreftforskningen som gir nytt håp!

Livserfaringer og historiefortelling som hjelper deg!

Livserfaringer og historiefortelling som hjelper deg!