SISTE NYTT fra kreftforskningen som gir nytt håp!

SISTE NYTT fra kreftforskningen som gir nytt håp!

Visste du at fordi kreftceller vokser raskt og trenger næring og oksygen, men samtidig ikke har nok blodårer som frakter det til dem, så er de i en konstant stress-tilstand? Denne kunnskapen om kreftcellene gjør at forskerne kan stoppe dem i å vokse ukontrollert.

– Det er slik at akkurat som vi kan oppleve psykososialt stress, så kan cellene bli stresset på grunn av miljøet de er i. Noen ganger må celler jobbe mye mer enn andre ganger, og håndtere det stresset, forklarer professor Fahri Saatcioglu.

Når celler er stressede, må de lage mye protein, og de trenger næring for å produsere så mye protein som de trenger. Da aktiveres en signalvei inne i cellene for å takle stresset. Kreftcellene vil kapre signalveiene til friske celler for å takle stresset som oppstår når de vokser så raskt, som ofte beskrives som «ukontrollert cellevekst» i faglitteraturen.

– Vi har funnet en måte å blokkere denne «kapringen» på, og dermed kan ikke kreftcellene lenger klare seg, forteller Saatcioglu.

Professor Saatcioglu jobber ved Universitetet i Oslo sitt Institutt for biovitenskap (IBV) og leder en forskergruppe* som undersøker hvordan androgener – mannlige kjønnshormoner – påvirker risikoen for å bli rammet av prostatakreft. Forskerne har gått grundig til verks i studiet av det som kalles intracellulære signalveier i prostatakreftceller, og det er denne grunnforskningen som nå har gitt lovende resultater.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages hvert år ca. 5000 nye tilfeller. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2017 som på 1950-tallet, og ca. 1050 nordmenn dør hvert år på grunn av sykdommen.
— Kreftregisteret

Den intracellulære signalveien som er sentral i den nye oppdagelsen, er knyttet til cellenes endoplasmatiske retikulum. Dette er et lite celleorgan, en organelle, som består av et nettverk av små membraner i celleplasmaet. Mange av cellens biokjemiske prosesser foregår i disse membranene.

Professor Fahri Saatcioglu_LivslystMagasinet.JPG

Professor Saatcioglu og hans forskningssamarbeidspartnere påviste allerede i 2015 både én signalvei som er aktivert og en annen som er hemmet i prostatakreftceller. Dette gjorde at de begynte å studere den aktiverte signalveien – med betegnelsen IRE1 – nærmere. Det har ikke tidligere vært kjent at denne signalveien har en funksjon i utvikling av prostatakreft, men IBV-forskerne fant snart ut at den er særs viktig for aktiveringen av et onkoprotein – et protein som har en viktig rolle i prostatakreft – med betegnelsen c-MYC.

– Nå har vi brukt MKC8866 og vist at stoffet hemmer den signalveien og onkoproteinaktiveringen. Dermed hemmer det også veksten av prostatakreftsvulster både in vitro (Red. anm. Som betyr cellekulturer i vekstskåler på laboratoriet) og in vivo, det vil si i musemodeller med prostatakreft, forklarer Saatcioglu.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages hvert år ca. 5000 nye tilfeller, ifølge Kreftregisteret. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2017 som på 1950-tallet. Det kommer stadig bedre kreftbehandlinger, takket være våre forskere, men det er fortsatt et stort behov for nye medisiner mot prostatakreft, siden det fortsatt er slik at ca. 1050 nordmenn hvert år dør på grunn av sykdommen.

– Det er et virkelig viktig fremskritt vi nå har gjort. Vi har vist at MKC8866 har svært god effekt mot veksten av prostatakreftceller både i cellekulturer og i dyreforsøk, og vi er allerede i ferd med å planlegge kliniske forsøk med mennesker. Vi regner med at disse forsøkene kommer til å bli gjennomført i Skandinavia og Vest-Europa, forklarer Saatcioglu.

Professor Saatcioglus forskergruppe har dokumentert at MKC8866 motvirker prostatakreftsvulstenes vekst og vist at det griper inn i en slags kjedereaksjon – en signalvei – som har med cellenes stressrespons å gjøre.

– Dette fremskrittet er et resultat av grunnforskning og translasjonsforskning som har pågått i ti år, forteller Saatcioglu. Translasjonsforskning er en type medisinsk forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra grunnforskningen til praktiske anvendelse i pasientbehandlingen.

Den vitenskapelige artikkelen som presenterer resultatene fra Saatcioglu og hans kollegaer ble 24. januar 2019 publisert i det høyt ansette og internasjonale fagtidsskriftet Nature Communications, hvor deres forskning nettopp gir nytt håp til kreftpasienter. Les fagartikkelen her

Og som du også kan lese mer om i VG-artikkelen som kom ut samme dag. Les VG-artikkelen her

IMG_3284.JPG

Vi i Livslyst & Motivasjon AS – som eier LivslystMagasinet – ønsker å gratulere vår venn og viktige samarbeidspartner professor Fahri Saatcioglu med hans fremragende forskning som han utfører nasjonalt og internasjonalt sammen med sine forskningskollegaer. Og vit at: Vi heier på deg og dere!

Livslyst-hilsen
Rebekka Nøkling/Redaktør i LivslystMagasinet

*Forskningsprosjektet ved IBV var støttet av Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.

Relevante vitenskapelige artikler:

Xia Sheng, Hatice Zeynep Nenseth, Su Qu, Turid Frahnow, Lukas Simon, Stephanie Greene, Qingping Zeng, Ladan Fazli, Paul S. Rennie, Ian G. Mills, Håvard Danielsen, Fabian Theis, John B. Patterson, Yang Jin, and Fahri Saatcioglu: IRE1α-XBP1s pathway promotes prostate cancer by activating c-MYC signalling. Nature Communications, January 24 2019.

Sheng, Xia; Arnoldussen, Yke Jildouw; Storm, Margrethe Larsdatter; Tesikova, Martina; Nenseth, Hatice Zeynep; Zhao, Sen; Fazli, Ladan; Rennie, Paul S.; Risberg, Bjørn Åke; Wæhre, Haakon; Danielsen, Håvard Emil; Mills, Ian Geoffrey; Jin, Yang; Hotamisligil, Gökhan S; Saatcioglu, Fahri: Divergent androgen regulation of unfolded protein response pathways drives prostate cancer. EMBO Molecular Medicine 2015, 7(6): 788-801.

Andre relevante artikler og linker:

Siste nytt fra yogaforskningen

Eksklusivt 3-dagers meditasjonskurs med Professor Fahri Saatcioglu på Livslyst & Motivasjon Senteret

HAR FUNNET NY MÅTE Å DREPE KREFTCELLER PÅ: Om fem år kan man ha ny lovende behandling av denne kreftformen

Slik reduserer du risikoen for prostatakreft

Norske forskere har funnet behandling mot prostatakreft med svært god effekt

Mer informasjon:

Den norske prostatakreftstiftelsen: Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med prostatakreft

Kreftforeningen gir 7,5 millioner til UiO-forskning på prostatakreft

Blodsukkerbalansen - hvorfor er den viktig for deg og meg?

Blodsukkerbalansen - hvorfor er den viktig for deg og meg?

Ta vare på dine gode venner og få en bedre helse

Ta vare på dine gode venner og få en bedre helse